back to top

Tag: davljenje

Sanovnik davljenje – šta znači sanjati davljenje?

Davljenje je na javi nasilna radnja kojom se nekome direktno ugrožava život, ali takođe davljenje može biti i akcidentalno ili namerno – sa ciljem...