back to top

Tag: terasu

Sanovnik terasa – šta znači sanjati terasu?

Terasa na javi označava neki „dodatni prostor“, te je i sinonim za neku vrstu slobode, uživanja u prostranstvu, simbol je rasterećenja i nesputanosti, i...