skrob

Surfate kroz arhivu za tag skrob.

Škrob

Škrob

Škrob pruža više hrane ljudima nego bilo koja druga tvar, zbog toga se i smatra jednom od najvažnijih tvari na svijetu. Ukoliko želite znati nešto više o namirnicama i njihovim odlikama, onda je jako bitno znati i šta je zapravo škrob, kako nastaje u biljkama te za šta se sve upotrebljava.
Pripremila: Ivana Ljubičić